Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska.

ZADANIE ZAKOŃCZONE

Okres realizacji:

- rozpoczęcie robót/data podpisania umowy z wykonawcą: luty 2013 r.

- opracowanie dokumentacji projektowej: do 8 miesięcy od podpisania umowy.

- zakończenie robót: 19 listopada 2014r.

- wykonanie umowy: 19 grudnia 2014r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

 

Aleja Wyzwolenia charakteryzowała się dużym natężeniem ruchu. Szerokość przejazdu pod wiaduktem kolejowym i warunki terenowe sprawiły, że jego rozbudowa była wyjątkowo trudna i kosztowna.

Zakres inwestycji obejmował:

  • Al. Wyzwolenia:

- Długość odcinka – 1140,42 m
- Obciążenie ruchem – 115 kN/oś,
- Ilość jezdni 2, 
- Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,50 m),
- Szerokość chodnika – 2,00 m,
- Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m,
- Szerokość ciągu pieszo – rowerowego – 2,50 m,
- Szerokość pobocza za chodnikiem – 0,30 m,
- Pochylenie skarp 1:1,5 ,

  • Ul. Warszawska:

- Długość odcinka – 580,19 m
- Obciążenie ruchem – 115 kN/oś,
- Ilość jezdni 2, 
- Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,50 m),
- Szerokość chodnika – 2,00 m,
- Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m,
- Szerokość pobocza za chodnikiem – 0,30 m,
- Pochylenie skarp 1:1,5 ,

  • Przekrój poprzeczny – uliczny
  • Węzeł typu WB

Osie przebudowywanych jezdni Al. Wyzwolenia zaprojektowano w taki sposób, aby  istniejące wiadukty kolejowe nad alejami nie wymagały przebudowy. Uwzględniono natomiast konieczność skanalizowania (przykrycia) potoku Przyrwa w związku z dobudową drugiej jezdni w ciągu al. Wyzwolenia,

Celem realizacji inwestycji jest poprawa przepustowości drogi co pozwoli odciążyć rejon ul. Marszałkowskiej i Ronda Dmowskiego poprzez efektywniejsze przekierowanie ruchu na obwodnicę miasta w ciągu drogi krajowej nr 4.

Galeria zdjęć