"Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych".

- data podpisania umowy z wykonawcą: czerwiec 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

 

W wyniku analiz ruchu na terenie Rzeszowa wytypowano dodatkowe skrzyżowania, które ze względu na niedobory przepustowości powodują powstawanie utrudnień w ruchu.

Skrzyżowanie ul. Kopisto – ul. Podwisłocze
Zakres obejmuje budowę bezkolizyjnych relacji dla skrętu w lewo na głównym ciągu. Na wlocie ulicy mjr. Wacława Kopisto zostanie wybudowany dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Podwisłocze. Przebudowana zostanie również m.in. istniejąca na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna.

Skrzyżowanie ul. Hetmańska – ul. W. Pola,
Przebudowa tego skrzyżowania polegać będzie na wykonaniu śluzy umożliwiającej bezkolizyjne włączenie się do ruchu autobusów wyjeżdżających bezpośrednio z zatoki w jednym kierunku (ul. Hetmańska w stronę stadionu). Ponadto w ramach modernizacji skrzyżowania zostanie przebudowane istniejące oświetlenie kolidujące z projektowanym poszerzeniem, zostaną usunięte kolizje z liniami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przebudowana zostanie istniejąca sygnalizacja świetlna.

Skrzyżowanie ul. Lisa – Kuli – al. Cieplińskiego,
Przebudowa  skrzyżowania  polegać będzie na korekcie linii krawężnika na pasie dzielącym jezdnie w rejonie skrzyżowania, dla potrzeb dopasowania szerokości pasa ruchu po wprowadzeniu bus-pasa na prawej, zachodniej jezdni. W związku ze zmianą geometrii ulicy w  rejonie skrzyżowania, konieczne będzie wykonanie zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym poszerzeniem.