Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 

 

 „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”

   Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 nr Umowy: POPW.03.01.00-18-001/14-00

 

Priorytet 3:   Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Instytucja Zarządzająca:    Ministerstwo Rozwoju
                                            www.mr.gov.pl 
                                            www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
                                            www.parp.gov.pl

Beneficjent:                         Gmina Miasto Rzeszów
                                              ul. Rynek 1
                                             35-064 Rzeszów
                                             Telefon: 1 77 88 99 00
                                             Fax: 17 87 54 105
                                             e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                             www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt:  Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:             187 157 987,50 PLN*
Kwota dofinansowania:    155 262 359,78 PLN (84,91% wydatków kwalifikowanych)*
Wkład własny:                   31 895 627,72 PLN*

Okres przygotowania i realizacji: 04.2011r. – 12.2015r.

* Zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem o płatność końcową

WIĘCEJ..>>