3 marca - rozpoczęto ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Studium Wykonalności projektu.

8 maja - została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie Studium Wykonalności projektu (5 ofert o rozpiętości cen od 4.636.000,- zł do 8.450.941,22 zł – pozostałe oferty: 5.138.200,- zł; 6095974,- zł; 7.106.500,- zł).

14 sierpnia - została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Konsorcjum firm: APIA XXI I.A.K. sp. z o.o. , APIA XXI S.A., WORK CONSULTING sp. z o.o., BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE „REDAN” sp. z o.o.. Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie „Studium Wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań dla projektu pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

21 października - została zorganizowana konferencja prasowa związana z rozpoczęciem badań ankietowych wykonywanych na potrzeby przygotowania projektu.

• W okresie od października do listopada, Wykonawca przeprowadził badania ruchu na terenie miasta Rzeszowa, których zakres obejmował badania ankietowe:

  - zachowań komunikacyjnych mieszkańców,

  - preferencji mieszkańców w wyborze środka transportu,

  - ruchu zewnętrznego na drogach i liniach kolejowych wylotowych z miasta.

Przeprowadzono także pomiary ilościowe natężeń ruchu na sieci ulic, liniach komunikacji miejskiej, liniach kolejowych oraz autobusowych.