Rozpoczęła się decydująca faza realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w ramach kontraktu pn. Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST) – obejmującego:

  • System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP) – umożliwiający zarządzanie flotą autobusów,
  • E-info – system dynamicznej informacji pasażerskiej, współpracujący z tablicami przystankowymi i autobusowymi, a także biletomatami,
  • E-bilet – system biletu elektronicznego komunikacji miejskiej – karta elektroniczna,
  • System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD) – wspomagający zarządzanie ruchem w mieście, w tym priorytet dla komunikacji publicznej i dynamiczne tablice informacyjne o ruchu drogowym dla kierowców,
  • Przebudowę wybranych skrzyżowań i zmiany organizacji ruchu w mieście.


Wymienione wyżej systemy, stanowić będą wzajemnie uzupełniające się elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP). W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność oraz komfort użytkowania komunikacji publicznej >RTM a informacje  z ZSZRiTP dostępne będą również w aplikacjach na urządzenia stacjonarne i mobilne.

Jednocześnie trwają intensywne prace dotyczące przebudowy węzła komunikacyjnego al. Wyzwolenia/ul.Warszawska.

29 września 2016r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni Gmina Miasto Rzeszów została wyróżniona najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

W dniach 8 - 9 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się V edycja konferencji Smart City Forum, która stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce.


Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum, niezależna Kapituła Konkursowa nagrodziła statuetkami osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie Inteligentnych Miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w skali naszego kraju.

W dniu 3 marca 2016r. odbyła się Gala finałowa Liderzy Regionu organizowana przez Gazetę Codzienna „NOWINY”. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie odebrali nagrodę Lidera Regionu 2015 w kategorii TRANSPORT za projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

Jury VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 przyznało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze wdrożenie” dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, będącego jednym z filarów projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Rozdanie nagród miało miejsce podczas IX Polskiego Kongresu ITS, który odbywał się w 16-17 maja 2016r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Komisja Konkursowa Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2014 roku” i „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2014 roku” przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa I Nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej.

Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum w dniach 15-16 marca 2016 roku, niezależna Kapituła Konkursowa składająca się z uznanych Autorytetów w Branży przyznała nagrodę Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.


Spot radiowy III (40 sek.)

 

Więcej..>>