1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski w dniach 1-11 maja planuje liczne przedsięwzięcia, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Więcej informacji na stronie www.10latwue.pl

Jednym z przedsięwzięć będzie piknik regionalny pn.: „Unia – strzał w 10-tkę” wraz z  Europejską Grą Miejską organizowany przez Województwo Podkarpackie i Gminę Miasto Rzeszów w dniu 1 maja br. Celem zaplanowanych wydarzeń jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dzięki akcesji Polski do struktur UE, Podkarpacie uzyskało znaczne środki finansowe dzięki, którym możliwa była realizacja inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych pozwalających na ograniczenie barier i zmniejszenie różnic rozwojowych w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów UE. Przykładem wpisującym się w powyższe korzystne przemiany jest jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i największy pod względem skali, strategiczny projekt Gminy Miasto Rzeszów pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Podczas pikniku zostanie wyeksponowany nowoczesny tabor autobusowy zakupiony w ramach projektu, a odwiedzający będą mieli możliwość dostępu do kabiny kierowcy oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć w fotelu kierowcy. Ponadto wykorzystany zostanie Mobilny Punkt Informacyjny z którego przedstawiciele Gminy Miasto Rzeszów przybliżą zainteresowanym ideę i zakres projektu. Dodatkowo w dniu 1 maja korzystanie z miejskiej komunikacji autobusowej (przewoźnik MPK) będzie darmowe.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje i niespodzianki.

29 września 2016r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni Gmina Miasto Rzeszów została wyróżniona najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

W dniach 8 - 9 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się V edycja konferencji Smart City Forum, która stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce.


Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum, niezależna Kapituła Konkursowa nagrodziła statuetkami osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie Inteligentnych Miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w skali naszego kraju.

W dniu 3 marca 2016r. odbyła się Gala finałowa Liderzy Regionu organizowana przez Gazetę Codzienna „NOWINY”. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie odebrali nagrodę Lidera Regionu 2015 w kategorii TRANSPORT za projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

Jury VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 przyznało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze wdrożenie” dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, będącego jednym z filarów projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Rozdanie nagród miało miejsce podczas IX Polskiego Kongresu ITS, który odbywał się w 16-17 maja 2016r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Komisja Konkursowa Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2014 roku” i „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2014 roku” przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa I Nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej.

Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum w dniach 15-16 marca 2016 roku, niezależna Kapituła Konkursowa składająca się z uznanych Autorytetów w Branży przyznała nagrodę Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.


Spot radiowy III (40 sek.)

 

Więcej..>>