W ramach projektu Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego założono przeprowadzenie badań marketingowych w rzeszowskiej komunikacji miejskiej oraz na liniach PKS w Rzeszowie i przewoźników prywatnych na trasach znajdujących się w obszarze działania rzeszowskiej komunikacji miejskiej.

Badaniu poddany zostanie popyt efektywny – jego wielkość (czyli liczba pasażerów) oraz struktura (czyli rodzaje biletów i ulg). Wykonawca projektu – hiszpańska ACISA – do realizacji badań marketingowych zatrudnił podwykonawcę – firmę Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.

 

Firma PTC dysponuje bardzo dużym  doświadczeniem opartym na praktyce i współpracy ze środowiskiem naukowym. Jest–­ wykonawcą badań i opracowań optymalizacyjnych w wielu miastach. Większość z tych opracowań zakończyła się wdrożeniem rozkładów jazdy, opracowanych wg zupełnie nowej, propasażerskiej technologii – koordynowania całej sieci linii w oparciu o wspólną częstotliwość kursowania pojazdów, czyli tzw. częstotliwość modułową. Dzięki temu unika się stad pojazdów obsługujących wspólnie te same kierunki, ale na różnych liniach. Jednocześnie wzrasta odczuwalna przez pasażerów częstotliwość.

Zależy nam na zrozumieniu i cierpliwości oraz rzetelnej odpowiedzi mieszkańców  podczas prowadzonych badań. Pozwoli to na wprowadzanie właściwych zmian.

Zbadany zostanie każdy kurs, na każdej linii, w dniu powszednim, w soboty oraz w niedziele. Badania rozpoczną się w najbliższy wtorek (8.10.) i potrwają do pierwszych dni grudnia.

Badania marketingowe dadzą obraz wykorzystania istniejącej już oferty przewozowej i wyznaczą obszary jej ewentualnej modyfikacji.

W trakcie badań określone zostaną rodzaje biletów posiadanych przez pasażerów, a także liczba i udział osób korzystających z wszelkich ulg lub zwolnień z opłat (z podziałem na tytuły uprawniające do ulgi lub przejazdu bezpłatnego).

 

Ponadto obserwacji i rejestracji poddane będą np.:

- rzeczywisty czas przejazdu całej trasy kursu i odcinków pomiędzy przystankami węzłowymi;

- ewentualne sugestie pasażerów zgłaszane obserwatorom oraz uwagi obserwatorów odnotowywane na kartach pomiarowych.

Produktem badań będzie opracowanie diagnostyczno-planistyczne, w którym zaprezentowana zostanie zoptymalizowana – być może całkiem nowa – sieć połączeń rzeszowskiej komunikacji miejskiej.

29 września 2016r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni Gmina Miasto Rzeszów została wyróżniona najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

W dniach 8 - 9 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się V edycja konferencji Smart City Forum, która stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce.


Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum, niezależna Kapituła Konkursowa nagrodziła statuetkami osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie Inteligentnych Miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w skali naszego kraju.

W dniu 3 marca 2016r. odbyła się Gala finałowa Liderzy Regionu organizowana przez Gazetę Codzienna „NOWINY”. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie odebrali nagrodę Lidera Regionu 2015 w kategorii TRANSPORT za projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

Jury VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 przyznało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze wdrożenie” dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, będącego jednym z filarów projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Rozdanie nagród miało miejsce podczas IX Polskiego Kongresu ITS, który odbywał się w 16-17 maja 2016r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Komisja Konkursowa Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2014 roku” i „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2014 roku” przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa I Nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej.

Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum w dniach 15-16 marca 2016 roku, niezależna Kapituła Konkursowa składająca się z uznanych Autorytetów w Branży przyznała nagrodę Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.


Spot radiowy III (40 sek.)

 

Więcej..>>